kako se postaviti kada deca uđu u međusobni konflikt

Radionica za roditelje – Konflikti među decom

Konflikti među decom, naročito u porodici između braće i sestara su nešto sa čim se svaki roditelj svakodnevno suočava. Kako se postaviti, kako usmeriti konflikt, kako naučiti decu da iz konflikta izađu na najlakši način? Naučićemo sa Vinkom na radionici

Prosledi komentar