U saradnji sa OC Esperanto od oktobra 2021. u centru Staza radosti na raspolaganju je učenje Engleskog jezika dva puta nedeljno: utorkom i četvrtkom, u poslepodnevnim terminima. Ukupan fond časova je 76 godišnje. Fokus programa je na tome da deca nauče da aktivno komuniciraju na engleskom jeziku i na njihovom vokabularu. Tačan raspored i termini po uzrastima navedeni su u kalendaru događaja na našem sajtu.