Završavamo još jedan ciklus radionica za roditelje koje sprovodimo u saradnji sa osnovnim školama na teritoriji opštine Zemun. Ove godine u fokusu nam je bila tema: Kako razvijati unutrašnju motivaciju za učenje kod dece?

Roditeljima su objašnjeni osnovni elementi od kojih se gradi unutrašnja motivacija deteta a zatim smo svi na ličnim primerima objašnjavali na koje sve poteškoće možemo naići kada gradimo kod deteta motivaciju za učenjem. Upotreba spoljne motivacije, nagrade i kazne kod deteta mogu uticati samo kratkoročno na volju i želju za učenjem. Sa druge strane povezivanjem sa detetom, razvijanjem njegove samostalnosti i kompetencija, kao i insistiranjem na tome da hvalimo uvek njegov trud i zalaganje koje je dovelo do nekog rezultata gradimo unutrašnju motivaciju za učenjem koja je dugoročna i jedino svrsishodna.

Nadamo se da smo i ove godine opravdali očekivanja roditelja i škola. Ponosni smo što smo deo ovog velikog projekta u kome pomažemo roditeljima da učenjem prevaziđu poteškoće i dileme koje sa sobom nosi ova naša najvažnija uloga u životu.

Vidimo se od septembra ponovo u školskim klupama