O nama

Staza Radosti

Misija našeg centra je da izgradimo srećnu, radoznalu i samostalnu decu koja će umeti da se snađu u budućnosti. Želimo da znanja i resurse koje imamo iskoristimo na najbolji mogući način da deca izađu iz našeg centra sa pozitivnim stavom o sebi i životu, jer mi želimo da se deca smeju, raduju, steknu poverenje u sebe i u druge i svesno doživljavaju okolinu i svet u celosti. Pokrivajući sve bitne aspekte dečjeg razvoja naš zadatak je da decu osposobimo umećem da se snađu u budućnosti, jer cilj
vaspitanja i jeste da decu osamostalimo i pripremimo za odraslo doba i srećan i uspešan život.

Vinka Radojković
sertifikovani trener za roditelje, autor programa Svesni roditelj i mentor za rad sa decom na razvojuemocionalne i socijalne inteligencije

Koncept rada

Podstičući i osnažujući zdrav razvoj deteta, takođe želimo da osnažimo i rasteretimo roditelje, jer srećno dete znači srećan roditelj. Zato je koncept našeg centra osmišljen tako da roditelji na jednom mestu dobiju program koji pokriva sve aspekte dečijeg razvoja, te ne moraju da vode decu na različite aktivnosti , da lutaju i pokušavaju na pronađu najbolji program koji će pomoći razvoju njihovog deteta. Neretko roditelji u najboljoj nameri greše i „guraju“ dete na aktivnosti koje možda nisu za njih i koje mogu čak i da naruše njihovo samopouzdanje. Ukoliko roditelj pogreši u proceni, sledi osećaj krivice, ponovo istraživanje i lutanje od aktivnosti do aktivnosti što je samo izvor frustracije i za dete i za roditelje. 

Princip &

Misija

U našem centru roditeljima se pruža mogućnost da na jednom mestu stručni tim vodi njihovo dete kroz zdrav i uspešan razvoj, i tako im olakšava da svom detetu pruže najbolje. Kao dodatni benefit roditelji takođe kroz saradnju sa našim timom mogu sebe da osnažuju i stiču znanja koja će im pomoći u svakodnevnoj komunikaciji sa detetom.