kako razviti samopouzdanje kod deteta

Radionica za roditelje Kako ojačati samopouzdanje deteta

Samopouzdanje deteta se razvija od najranijeg detinjstva i pravilan odnos roditelja sa detetom i njegovo usmeravanje su ključni. Kako na pravilan način izgraditi odnos sa detetom, povezati se sa njim, kako komunicirati sa detetom, kako dete posmatrati u odnosu na drugu decu, da li je poređenje dobro ili loše, i odgovori na još mnoga druga pitanja.

Prosledi komentar