radioinica za roditelje. Kako ostvariti bolju saradnju i komunikaciju sa svojim detetom

Radionica za roditelje Kako da ostvarite bolju saradnju sa svojim detetom

Cilj radionice je da roditelji razumeju i savladaju tehnike i način komunikacije koji će im omogućiti da ostvare bolju saradnju sa svojim detetom. Bolja saradnja sa detetom omogućava da dete lakše usvaja i prihvata savete i zadatke koje roditelj pred njega postavlja. Posledično, roditelj mnogo lakše usmerava dete u svim fazama detetovog razvoja, od najmanjeg uzrasta preko puberteta i adolescencije jer između njih postoji međusobno poverenje i uvažavanje.

Prosledi komentar