Sa ponosom objavljujemo da je naš mentor za roditelje i edukator za decu na radionicama za razvoj emocionalne inteligencije, Vinka Radojković, objavila knjigu Knjiga koja te razume za decu uzrasta preko 7 godina.

Knjiga je lična, jednostvana i jasno napisana i kroz nju učimo da upoznajemo sebe i svoje emocije. Lična – zato sadrži različite vežbice koje svako od nas primenjuje na sebi, jednostavna – jer su sve vežbice lagane za primenu i ne zahtevaju nikakvo predznanje na temu emocionalne inteligencije, jasna – zato što su sve teme koje se obrađuju pisane pitkim i čitkim jezikom koje svako može da razume.

Knjiga je na raspolaganju za kupovinu i preko našeg centra. Želimo Vam da uživate u njoj, a sigurni smo da će postati jedna od od onih osnovnih stvari koje su uvek uz nas, u svakom trenutku i na svakom mestu.