poseta muzeju Nikole Tesle. Izrada strujnog kola

Radionica za decu Ja volim da učim (uzrast preko 6 god.) Izlet: Muzej Nikole Tesle

Poseta muzeju Nikole Tesle. Nakon toga, u centru spajamo strujna kola, crtamo motor, pričamo o struji, zašto je ona važna, zašto može da bude opasna…

Prosledi komentar