pravimo slike od lišća i prvih prolećnih cvetića

Kreativna radionica Zarobljeno proleće

Pravimo slike koristeći prve prolećne listiće i biljke. Pričamo o različitosti i zašto je dobro biti različit, jedinstven i drugačiji

Prosledi komentar